اخبار ايران

گالري، خانه هنرمندان ايران، الهه جواهري، سعيد باباوند، آسيه مزيناني

گالري‌دارها: بمباران مي‌شويم/عقبگرد داريم

نشست «نیوجرسی» با هدف ارائه راهکارهایی اصولی در استفاده از مکان‌های مسکونی برای ادامه فعالیت‌های هنری، با حضور آریا اقبال، سعید باباوند، الهه جواهری و آسیه مزینانی در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.