اخبار انگیزه قتل

قتل همسر،قتل،قاتل،انگیزه قتل،سوءظن

سوءظن بیجا دست مردشیشه ای را به خون زنش آلوده کرد

دو سال قبل پسر نوجوانی به مأموران خبر داد مادرش را در غرق در خون در حمام پیدا کرده ‌است. وقتی مأموران به محل رسیدند حمام را غرق در خون دیدند. جسد زن جوان که به‌نظر می‌رسید از ناحیه سر مجروح شده است، روی زمین افتاده ‌بود.