اخبار انتخابات پارلمانی انگلیس

انتخابات پارلمانی انگلیس ، بوریس جانسون

جانسون در مسیر خلق شگفتی‌ انتخابات پارلمانی انگلیس

برآوردهای اولیه پس از پایان رای گیری انتخابات پارلمانی انگلیس در کنار نظرسنجی‌های پیش از انتخابات نشان می دهد که حزب محافظه کار به رهبری بوریس جانسون احتمالا اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان را به‌دست گرفته و شگفتی سازی انتخابات خواهد شد.