اخبار اسرائیل

محو اسرائیل، یهودی‌ ستیزی

"محو اسرائیل" به معنای یهودی‌ ستیزی نیست

مقام معظم رهبری در سخنان اخیر خود در جمع مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی، ضمن تبیین شرایط مقاومت و اوضاع فلسطینی‌ها در منطقه، مطالبی را بیان کردند که توجه به آنها می‌تواند ضمن رد اتهام "یهودی‌ستیزی" از ایران، خود به خود به نابودی رژیم صهیونیستی بینجامد و در کنار آن، گامی مهم در مسیر "اتحاد جهان اسلامی" بردارد.