اخبار اردوغان

حمله ترکیه به سوریه،دیدار اردوغان و پوتین

سایه روشن آتش بس در شمال سوریه

توافق آتش بس پنج روزه میان ترکیه و شبه نظامیان کُرد سوری در حالی از روز پنجشنبه گذشته اجرایی شده که فروکش کردن کامل تنش در شمال سوریه پس از این مدت با بیم و امیدهای زیادی روبروست.