اخبار احمد جنتی

حقوقی قضایی, احمد جنتی, شورای نگهبان, نخست وزیر ژاپن

موضع رهبر انقلاب در دیدار نخست وزیر ژاپن، دولت آمریکا را تحقیر کرد

دبیر شوریا نگهبان گفت: مواجهه هوشمندانه رهبر انقلاب با آمریکایی‌ها یادآور این جمله حضرت امام بود که می‌فرمودند "آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند." این موضع رهبری، دولت آمریکا را تحقیر کرد و در تاریخ ماندگار شد.