اخبار آسیا و اقیانوسیه

میراث فرهنگی و گردشگری, صنایع دستی, منطقه آسيا و اقيانوسيه شورای جهانی صنایع دستی, پنجمین اجلاس هیئت رئیسه منطقه آسیا و اقیانوسیه

آمادگی سیرجان برای میزبانی از شهرداران شهرهای جهانی صنایع دستی/ آمادگی شیراز برای میزبانی از مجمع عمومی

همزمان با برگزاری پنجمین اجلاس هیئت رئیسه منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی، نماینده معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، پیشنهادهایی را در این اجلاس مطرح کرد.