اخبار اجتماعی

مهاجرت

تهران، شهری که هم به کابل شبیه است هم به لندن!

در یادداشت قبلی تحت عنوان «در پاریس چه می‌کنی؟ دق!» گفتیم که مهاجرت با خودش عقده می‌آورد، می‌خواهد مهاجرت از مرکز شهر به حاشیه شهر باشد یا از تهران به پاریس تا جایی که وقتی از عبدالعزیز فرمانفرماییان پرسیده بودند در پاریس چی می‌کنی؟ گفته بود: دق! در ادامه، بخش آخر این سلسله نوشتار که به موضوع مهاجرت بسیاری از اقشار فرودست و حتی متوسط از تهران و رشد حاشیه نشینی در این کلان شهر اختصاص دارد را ملاحظه می‌فرمایید.

غلامرضا تختی، جهان پهلوان تختی در نقد یک اعتراض دنباله‌دار

اسم تختی یا رسم تختی؟

«حالا که جامعه ورزش دل‌چرکین است، چه بهتر که شورای شهر از تصمیمش منصرف شود و با حفظ نام تختی، خیابان دیگری را برای نامگذاری به اسم استاد شهناز پیدا کند اما کاش جامعه ما روزی از این همه ظاهرگرایی عبور کند و در پیله کلمات باقی نماند. اسم تختی که هست و زیاد هم هست اما «رسم» تختی را چقدر جدی گرفته‌ایم، ارج نهاده‌ایم و ترویج کرده‌ایم؟»

شهرداری تهران

همه تصمیمات شهرداری تهران افشا می‌شود

مدیرکل مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران در نشستی خبری با خبرنگاران درباره سیاستهای رسانه ای شهرداری تهران توضیح داد و گفت همه تصمیم گیری ها در شهرداری تهران افشا می شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور،صنعت لبنیات ایران

جهانگیری دوشنبه میهمان چه کسانی است؟

مشهور است اسحاق جهانگیری در میان دولتمردان یکی از طرفداران بخش خصوصی است. او هم در دوران وزارتش و هم در دوره معاون اولی روحانی بارها و بارها در میان دست اندرکاران بخش خصوصی حاضر شده و از توسعه این بخش از اقتصاد کشور بطور جدی حمایت کرده است.