اخبار سیاسی

روحانی، رئیس جمهور،تأمین امنیت زناندستور رییس جمهوری درباره پنج لایحه مهم:

شرایط تصویب یک قانون مؤثر و کارآمد در تأمین امنیت زنان فراهم شود

رییس جمهوری به معاون حقوقی خود مأموریت ویژه داد که زمینه پیشبرد لوایح مهم از جمله لوایح «تأمین امنیت و منع خشونت علیه زنان»، «شفافیت»، «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»، «نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» و «مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی» را فراهم کند.

مجلس، مجلس یازدهم،متفکرآزاد

متفکرآزاد: رفع موانع تولید یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مجلس یازدهم است

منتخب مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که تحقق «جهش تولید» می‌تواند بخشی اعظمی از مباحث اقتصادی در حوزه معیشت و اشتغال را مرتفع کرده و لذا یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مجلس یازدهم رفع موانع تولید است.