اخبار ایران و جهان

کمیسیون‌های تخصصی مجلس با تشریح نحوه تشکیل کمیسیون‌ها

فرهنگی: فهرست اولیه کمیسیون‌های تخصصی مجلس امروز جمع‌بندی می‌شود

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این که لیست اولیه کمیسیون‌های تخصصی مجلس امروز جمع‌بندی می‌شود، تغییرات صورت گرفته در دستورالعمل مربوط به نحوه عضویت نمایندگان در کمیسیون‌ها را تشریح کرد.

شهرداری تهران مدیرکل بودجه شهرداری تهران خبر داد:

بازگشایی تخصیص اعتبارات سه ماهه نخست سال مجموعه‌های شهرداری تهران

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران اعلام کرد: تخصیص اعتبارات هزینه‌ای، مالی و سرمایه‌ای مستمر سه ماهه نخست سال جاری مجموعه‌های شهرداری تهران در سامانه بودجه و فاینانس بارگذاری شد.