آفتاب

فاجعه زیست محیطی در راه «لار»

ساخت جاده در داخل پارك ملی لار، خسارت سنگین و غیرقابل جبرانی به این منطقه وارد می كند.

کد N228781

وبگردی