> علمی و آموزشی - انجمن‌های مربوطه
آفتاب
حرفه ای ترین جامعه مجازی ایرانی ها
www.oko.ir
انجمن تبادل تحصیلات بین المللی
http://www.ciee.org
نمایندگی علمی جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا و ایرلند
http://www.iran-student.net
انجمن نانو فناوری ایران
http://www.nanosociety.ir
هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
http://www.8thiscee.com
صندوق حمایت از پژوهشگران کشور
http://www.insf.org
انجمن علمی ایرانیان در هلند
http://www.isan.nl
انجمن دانش آموختگان دانشگاه شیراز
http://www.suaa.net
کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران
http://www.fanni.info
بنیاد علم و هنر
http://www.saf.ir
انجمن مهندسی صنایع ایران
http://www.iiie.ir
انجمن طراحی دو بعدی
http://www.sohail2d.com
انجمنهای تخصصی مهندسی مکانیک
http://www.mec.ir
انجمن های دنیای تک
http://www.takworld.net
حرفه ای ترین جامعه مجازی ایرانی ها
www.iran.forum.st
نیازرسان
http://www.niazresan.com
انجمن علوم زمین و نقشه Geomapia
http://forum.geomapia.net/index.php
دنیایی از مباحث مدیریت
www.fononemodiryat.blogfa.com
تالار گفتمان ارشدی ها
http://www.go-arshad.com