آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های وزارت اقتصاد و دارایی و سازمانهای وابسته

نمایش ۱ تا 25 از ۵ مقاله

سازمان در خرداد 54 جهت سرمایه گذاری خارجی در ایران وسرمایه گذاری ایران در خارج از کشور واخذ واعطای تسهیلات اعتباری خارجی تاسیس گردیده ورئیس کل آن معاون وزیر در امور بین الملل میباشد عمده وظایف سازمان عبارتند از سرمایه گذاری خارجی در ایران به همراه تشویق وحمایت سرمایه گذاران خارجی واخذ واعطای وام وتسهیلات مالی تا صدور ضمانتنامه از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران.در سال 1344 وزارت امور اقتصاد و دارائی به منظور استفاده از كامپیوتر اقدام به افتتاح مركزی به نام خدمات ماشینی نمود . این مركز ابتدا به عنوان "اداره كل امور ماشینهای آماری و اطلاعات" نامیده شد ولی پس از چندی بنام "سازمان امور ماشینهای آمار و اطلاعات" تغییر نام یافت و سپس به" سازمان خدمات ماشینی" و نهایتاً بنام" مركز خدمات ماشینی" تغییر نام پیدا كرد. در سال...از جمله وظایف معاونت مطالعه، تحقیق و بررسی پیرامون بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از تولیدی، مالی، پولی و بازرگانی و مشاركت در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگزاری‌های اقتصادی دولت است.پیرو مصوبات برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی مبنی بر الزام راه اندازی مراکز اطلاع رسانی توسط سازمانهای مرتبط با امر صادرات ، گمرک ایران در اوائل سال 1377 اقدام به راه اندازی اولین سایت اطلاع رسانی خود در دو شبکه اینترنت و اینترانت نمود.اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی که فعالیت رسمی خود را تحت نظر سازمان امور مالیاتی کشور آغاز نموده است در نظر دارد که در اجرای سیاستهای پولی و مالی دولت جمهوری اسلامی ایران، وظایف مالیاتی خود را در یک بستر شفاف اطلاعاتی و با حفظ و توسعه ارتباط بی واسطه با مردم عزیز استان، به انجام رساند. در این راستا تلاش شده است که کلیه قوانین، مقررات، رویه ها، تعرفه ها و تشکیلات کاری اداره کل از طریق ا...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۵ مقاله