> شرکتها - شیمیایی
آفتاب
رویال پلاستیک آذر
http://www.royal-plastic-a.com
شرکت شیمیایی گیتی آسا
http://www.gitiassa.com
شرکت جلاسنج
http://www.jalasanj.com
شرکت شیمیایی بردبار
http://www.bordbarchemicals.com
کارخانجات رنگ سازی سالم فام
http://www.salemfam.com
شرکت کبریت توکلی تبریز
http://www.tavakolimatches.com
صنایع شیمیایی کرمان زمین
http://www.kermanzamin.com/
شرکت ایران پلیمر
http://www.iranpolymer.com
گروه تولیدی پردیس
http://www.pardisproduction.com
شرکت صنایع شیمیایی سینا
http://www.sinaranco.com
شرکت سپید شیمی
http://www.sepidshimi.com
شرکت باختر بیوشیمی
http://www.bbpharmaco.com
شرکت معادن منگنز ایران
http://www.irmmco.com
شرکت مهندسی و تحقیقات منابع و صنایع سلولزی ایران
http://www.icerli.com
شرکت الوان
http://www.alvanpaint.com
شرکت راک شیمی
http://www.rockchemie.com
شرکت صنایع شیمیایی سینا
http://www.sinachem.com
شرکت پاک گاز
http://www.pakgas.com
ایران شیمی
www.iran-shimi.com
شرکت شیمی فر ایران
http://www.shimifar.com
شرکت بصیر شیمی
http://www.besirchimi.com
شرکت فاتح صنعت
http://www.fatehsanat.com
شرکت شیمی پخش ایران
http://chemipakhsh.com/global/home.htm
مواد شوینده صنعتی و کارواش
www.keyhanmarket.ir