آفتاب
انجمن صنفی کارفرمایی متخصصین خدمات تهویه مطبوع استان تهران
http://www.anjomanetahvieh.com
انجمن سنگ ایران
http://www.stoneassoc-ir.com
انجمن تولید کنندگان فولاد
http://www.iransina.com
انجمن صنفی کارخانجات ریختگری ایران
http://www.iranfoundry.com
انجمن خودرو سازان ایران
http://www.ivma.ir
انجمن صنعت تاسیسات ایران
http://www.ishrai.com
انجمن‌ صنایع‌ همگن‌ پلاستیک‌
http://www.assoplast.com
انجمن صنعت تاسیسات ایران
http://www.aciran.com
انجمن فرآورده های لبنی ایران
http://www.ir-dis.org
انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
http://www.iccair.com
ایران سینا
http://www.iransina.com
انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)
http://www.satsa.ir/farsi/default.aspx
مرکز اطلاعات فنی ایران
http://www.tici.info
انجمن صنایع نساجی ایران
http://www.aiti.org.ir/aiti/p_mainPage.php
انجمن آهن و فولاد
http://www.issiran.com/fa
شرکت شبیه پردازان
http://shabihpardazan.com/
کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدمات پشتیبانی سراسرکشور
www.kanonask.com
خانه نوآوران صنعت
WWW.INFOSANAT.COM