آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های شطرنج

نمایش ۱ تا 25 از ۱۳ مقاله

این سایت متعلق به یک مجله شطرنج است. در این سایت می توانید با قهرمانان شطرنج آشنا شوید.

در این سایت قهرمانان شطرنج معرفی می شوند. اطلاعاتی در رابطه با قوانین شطرنج وجود دارد. اسامی مربیان رده اول و دوم و سوم کشور معرفی می شوند و بسیاری اطلاعات مفید دیگر در رابطه با شطرنج در این سایت قرار گرفته است.سایت رسمی هیأت شطرنج مهاباد یکی از پرقدرترین سایت جامع اطلاع رسانی در زمینه شطرنج ، اخبار شطرنج ، مسابقات شطرنج ، نتایج مسابقات شطرنج ، اخبار ایران و جهان با مدیریت نوید رشادت

سایت رسمی هیأت شطرنج مهاباد یکی از پرقدرترین سایت جامع اطلاع رسانی در زمینه شطرنج ، اخبار شطرنج ، مسابقات شطرنج ، نتایج مسابقات شطرنج ، اخبار ایران و جهاناین مرکز آموزشی به عنوان اولین مرکز تخصصی آموزش شطرنج با استفاده از تجارب چندین ساله مشاوران و اساتید محترم در حین فعالیت می باشد. با توجه به اینکه امروزه از شطرنج بعنوان یک ابزار کمک آموزشی در خیلی از کشورهای دنیا در کنار سایر دروس تدریس می شودو اثرات مفید آن به لحاظ بالا بردن توانایی های ذهنی و شخصیتی افراد مورد اثبات قرار گرفته است ،این مرکز در دو بخش قهرمانی و عمومی فعالیت دارد.وجود شاگردان مت...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱۳ مقاله