آفتاب
شهر تو
http://www.yourwonder.com
ایران المانک
http://www.iranalmanac.com
گردشگر، راهنمای سفر و مقاصد گردشگری
http://www.gardeshgar.com/
کشورهای جهان
http://www.emulateme.com
فدراسیون بین المللی حمل و نقل
http://www.irfnet.org
برنامه‌ریزی و اطلاعات سفر در ایران
http://www.travel.ir
ارائه خدمات مهاجرت به کانادا (بانیان سعادت)
www.westpass.ca
مهاجرت به کانادا
http://www.visascanada.com
وکالتنامه برای مهاجران آمریکا
http://www.visaattorney.com
اطلاعاتی در مورد مسافرتهای جهانی
http://www.traveldocs.com
مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران
http://www.istta.ir
بیابان ها و کویرهای ایران
http://www.irandeserts.com
انجمن گسترش گردشگری ایران
http://www.irpedia.com
کلوپ کیش
http://www.kishclub.com
سایت سوشیال توریسم و گردشگری جهت اطلاعات تور ها و هتل ها
http://www.injaonja.com/
اطلاعات عمومی گردشگری ایران
www.gtidi.com
پورتال فارسی گردشگری(راهنمای ایرانگردی و جهانگردی)
www.pptourism.com
دفتر اطلاع رسانی و جهانگردی یزد
www.yazdtourist.com