> تجارت - مراکز ارسال کالا
آفتاب
شرکت پیک موتوری
http://www.hurricane.ie
مرکز ارسال کالا DHL (خارجی)
http://www.dhl.com
مرکز خرید ایران
www.iranbuycenter.com