آفتاب
رشد
http://www.roshd.ir/
مجتمع آموزشی فرهنگی هنری ورزشی سحر
http://www.ins-sahar.com/
سلام تجریش (منطقه 1)
http://www.salamtajrish.ir
دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی فرزانگان تهران
http://www.farzaneganedu.ir
مجتمع آموزشی دکتر هشترودی
http://www.drhashtroudi.ir
موسسه فرهنگی آموزشی خواجه نصیرالدین طوسی
http://www.knti.ir
دبیرستان فرهنگ منطقه 13
http://www.farhang13.sch.ir
مدرسه راهنمایی مهرورز
http://www.mehrvarz.ir
دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی غیرانتفاعی قویفکر
http://www.ghavifekr.ir
مدرسه راهنمایی نمونه دولتی متانت
http://www.metanat.ir
مدرسه راهنمایی علامه حلی 1 تهران
http://www.helli1.ir
مدرسه ابتدایی غیر دولتی پسرانه آداب
http://www.adabschool.org
مجتمع آموزشی دکتر حسابی تهران
http://www.drhs.ir
هنرستان فنی و حرفه ای هوشمند علامه جعفری
http://www.jafari.sch.ir
دبیرستان علامه حلی (تیزهوشان) پسرانه تهران
http://www.helli.ir
مجتمع آموزشی سعادت آباد
http://www.saadatabad.ir
مجتمع آموزشی مصباح
http://www.mesbahschools.org
دبیرستان دخترانه کوشش
http://www.koushesh.ir
دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی غیرانتفاعی سلام صادقیه
http://www.salam.sch.ir
هنرستان فنی و حرفه ای علامه آسیه
http://www.asieh.sch.ir
دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی غیرانتفاعی راه مبین
http://www.rahemobin.sch.ir
دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی غیرانتفاعی دخترانه ثامن
http://www.samen.sch.ir
دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی غیرانتفاعی سلام دیباجی(منطقه 1)
http://www.salamdibaji.ir
دبیرستان شاهد امام رضا (ع) پسرانه هشتگرد
http://www.ershahed.sch.ir
هنرستان دخترانه پاپلی خلعت بری
http://www.poplikhalatbari.ir
دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی غیرانتفاعی سلام یوسف آباد
http://www.salamedu.ir
دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی پسرانه صالح
http://www.saleh.sch.ir
مدارس فنی و حرفه ای کانکتی کات
http://www.cttech.org
مهدکودک و آمادگی گلواره
http://golvareh.netfirms.com
دبیرستان امام خمینی
http://www.imamschool.com
دبیرستان رازی
http://www.razihighschool.com
دبیرستان مفید ۱
http://www.mofid.org
مرکز آموزش راهنمایی علامه حلی همدان
http://www.bahoosh.net
مدرسه راهنمایی غیرانتفاعی پسرانه خیام
http://www.khayamschool.com
دبیرستان البرز (خارجی)
http://my.alborzi.com/nav/index.pyt
دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی نمونه دولتی رشد دخترانه
http://www.roshd.sch.ir
دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی نمونه دولتی فرهنگ منطقه 2
http://www.farhang.sch.ir
مهد کودک و پیش‌دبستانی باغ ارم
http://www.baghe-eram.com
آموزشگاه البرز نو
http://www.alborz-e-no.com
دبستان غیر انتفاعی پیشاهنگ
http://www.pishahang.sch.ir
دبستان غیر انتفاعی تقوی
http://www.taghva.sch.ir
مرکز پیش دبستانی گلهای شادی
http://www.koodak.org
دبستان غیر انتفاعی زنبق
http://www.zanbaghschool.com
دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی غیرانتفاعی احسان
http://www.ehsan14.ir
مدرسه راهنمایی علامه حلی 2 تهران
http://www.helli2.ir
مجتمع آموزشی مفید
http://www.mecp.ir
موسسه منظومه خرد
http://www.m-kherad.ir
مدرسه راهنمایی طلوع اسلام
http://www.tolou.sch.ir
دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی غیرانتفاعی سلام نجم الثاقب
http://www.salamnajm.ir