> آموزشگاه‌ها - آموزشگاه زبان
آفتاب
آموزش انگلیسی با پست الکترونیک
http://www.zabanpayk.com
آموزشگاه زبان انگلیسی صبوحی
http://www.saboohi.com
موسسه زبان پرتودانش
http://www.parto-danesh.com
مرکزآموزش مجازی زبانolc
http://www.openlearningcenter.com/index.htm
آموزشگاه زبان ‌های خارجی خراسان خواهران – شعبه طلاب
http://lngtg.tabaar.com
موسسه زبان نصرت
http://www.nosratco.com/
آموزشگاه فرهیختگان دانشگاه
http://www.farhikhtegan.com
آموزشگاه زبان‌ های خارجی خراسان خواهران – شعبه طلاب معلم
http://lngab.tabaar.com
آموزشگاه زبان‌ های خارجی خراسان برادران – شعبه کاشمر
http://lngkb.tabaar.com
آموزشگاه زبان‌ های خارجی خراسان خواهران – شعبه طلاب معلم
http://lngag.tabaar.com/
آموزشگاه زبان ‌های خارجی خراسان خواهران – شعبه کاشمر
http://lngkg.tabaar.com
آموزش روزانه زبان انگلیسی برای تمام سطوح
http://www.XDic.ir
آموزش اینترنتی زبان فارسی
http://www.easypersian.com
مؤسسه کیش
http://www.kishist.com
کانون زبان ایران
http://www.ili.ir
مجتمع بین‌المللی آموزش زبان انگلیسی و فناوری اطلاعات پایتخت پارسیان
http://esl247classroom.com
آموزشگاه اینترنتی ایزبان
http://www.ezaban.com
موسسه : خاانه زبان ایران زمین
http://iranland.org
آموزش زبان انگلیسی
www.okhdar.com