> دانشگاه‌های ایران - استان هرمزگان
آفتاب
دانشگاه قشم
http://www.qeshm.ac.ir/