آفتاب
دانشگاه‌های تجارتی و بازرگانی
http://www.aacsb.edu
معرفی یک کالج امریکایی
http://www.act.org
اخذ پذیرش از دانشگاه‌های معتبردر امریکا
http://www.admissionsconsultants.com
پذیرش دانشجویان بین‌المللی
http://www.americanuniversities.org
دانشگاه‌ها و کالج‌های انگلستان
http://www.archiveshub.ac.uk
برنامه‌ی پذیرش دانشگاه‌های امریکا
http://www.auap.com
۶۰۰۰ هزار مدرسه و دانشگاه
http://www.back2college.com
دانشگاههای دنیا
http://www.blackexcel.org
مدارس و مراکز آموزشی مسیحیان
http://christianschools.com
کالج‌ها و فرصت‌های آنها
http://www.collegeboard.com
کالج‌ها و دانشگاه‌های امریکایی
http://www.collegebound.net
معرفیکالج‌ها
http://www.collegenight.com
شبکه‌ی برنامه‌ریزی کالج‌ها
http://www.collegesavings.org
معرفی بهترین کالج‌ها
http://www.college-scholarships.com
معرفی ۲۳۰ کالج
http://www.commonapp.org
معرفی یک کالج در کالیفرنیا
http://www.cuyamaca.net
تحصیل در امریکا
http://www.ed.gov
خدمات دانشگاهی انگلیس
http://www.edcasworldwide.com
انتخاب کالج
http://www.eguidancecounselor.com
آزمون‌های ورودی کالج‌ها
http://www.embark.com
تحصیل در امریکا
http://www.f1student.com
اخذ پذیرش از دانشگاه‌های حقوق
http://www.getprepped.com
خدمات تحصیلی برای جوامع ارتشی
http://www.gibillexpress.com
فرصت‌های تحصیلی برای دانشجویان ممتاز امریکایی
http://www.gmsp.org
دانشگاه‌های دوره‌ی کارشناسی ارشد
http://www.gradview.com
یافتن دانشگاه‌های خوب
http://www.grandpajunior.com
پذیرش در دانشگاه‌ها و مدارس بازرگانی
http://www.gmattutor.com
سازمان کالج‌ها و دانشگاه‌ها
http://www.hacu.net
شورای پذیرش دانشگاه‌های رشته‌ی حقوق
http://www.lsac.org
دانشکده‌های حقوق در سراسر ایالات متحده‌ی امریکا
http://www.lsat-center.com
معرفی کالج‌ها
http://myroad.collegeboard.com
پذیرش در دانشگاه مهاوک
http://www.mvcc.edu
معرفی یک کالج
http://www.nic.edu
فرصت‌های شغلی در کالج‌ها
http://www.overview.com
معرفی دانشگاه‌های معتبر امریکا
http://usapply.tripod.com
معرفی کالج‌ها و دانشگاه‌های معتبر کالیفرنیا
http://www.ucop.edu
تحصیل در مجارستان
http://www.farjades.com
مؤسسه آرمان سیس
http://www.armansis.com
پایگاه تخصصی تحصیل و مهاجرت به خارج
http://www.iranstudy.ir