آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های استان مازندران

نمایش ۱ تا 25 از ۳ مقاله

در حال‌ حاضر دانشگاه‌ مازندران‌ بعنوان‌ محور آموزش‌ عالی دولتی‌ دراستان‌ فرهنگ‌ پرور و خطه‌ لاله‌ خیز مازندران‌ براساس‌ سیاستهای‌ وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ اهداف‌ متعددی‌ درعرصه‌ تولید علم‌، فناوری‌ و پژوهش‌، خدمات‌ آموزشی‌ و فعالیتهای‌ فرهنگی‌ درعرصه‌ تبادل‌ اندیشه‌ و شکوفا نمودن‌ استعدادها و اندیشه‌ های‌ نسل‌ فرهیخته‌ جامعه‌ بعهده‌ دارد وبرهمین‌ اساس‌ بااتخاذ راهبردهایی‌ در حوزه‌ طرحهای‌...دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1362 تأسیس شد . این دانشگاه متشکل از دانشکده پزشکی (با احتساب گروه پرستاری و مامایی بابل)دانشکده دندانپزشکی، آموزشکده پیراپزشکی ، دانشکده مامائی و پرستاری رامسر و دانشکده پرستاری و مامایی آمل میباشد. این دانشگاهدارای 210 اعضای هیات علمی و بیش از 2300 دانشجو در رشته های مختلف مشغول به تحصیل میباشند. این دانشگاه دارای 6 بیمارستان آموزشی و درمانی با امکانات مجهز میباشد...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳ مقاله