آفتاب
سایت اطلاع رسانی کشور لیبریا
http://www.liberianews.com
معرفی کشور لیبریا
http://www.allafrica.com/liberia/