آفتاب
سایت رسمی کشور سیرالئون
http://www.sierra-leone.org/
سایت اطلاع رسانی کشور سیرالئون
http://www.sierraleonenews.com/