> کشورها و اطلاعات توریستی - بوتسوانا
آفتاب
سایت رسمی کشور بوتسوانا
http://www.gov.bw/home.html
دانشگاههای کشور بوتسوانا
http://www.ub.bw/