> کشورها و اطلاعات توریستی - آنگولا
آفتاب
سایت اطلاع رسانی کشور آنگولا
http://www.angolanews.com
اتاق بازرگانی کشور انگولا
http://www.us-angola.org/
معرفی کشور آنگولا
http://www.allafrica.com/angola/