> کشورها و اطلاعات توریستی - الجزایر
آفتاب
معرفی هتلها ومکانهای دیدنی کشور الجزایر
http://www.algeria.com/
سایت اطلاع رسانی کشور الجزایر
http://www.algeria-interface.com/
سایت خبری کشور الجزایر
http://www.algeriadaily.com/