> دانشگاه‌های ایران - استان گیلان
آفتاب
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
http://www.gums.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
http://www.iau-astara.ac.ir/