> کشورها و اطلاعات توریستی - جامائیکا
آفتاب
آشنایی با فرهنگ وتمدن کشور جامائیکا
http://www.jamaicans.com/
اطلاعاتی کلی درباره کشور جامائیکا
http://www.jamaica-gleaner.com/