> دانشگاه‌های ایران - استان کهگیلویه و بویراحمد
آفتاب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
http://www.iaug.ac.ir
دانشگاه یاسوج
http://www.yu.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
http://www.iauyasooj.ac.ir