آفتاب
آشنایی باکشور اروگوئه
http://www.uruguay.com/
توریسم
http://www.turismo.gub.uy/
اطلاعات توریستی
http://www.visit-uruguay.com/