آفتاب
توریسم
http://www.visitnorway.com/
معرفی کشور نروژ
http://www.virtualoslo.com
وزارت نروژ در واشینگتون
http://www.norway.org