> کشورها و اطلاعات توریستی - مقدونیه
آفتاب
آشنایی باکشور مقدونیه
http://www.macedonia.org/
درباره کشور مقدونیه
http://www.vmacedonia.com/