> کشورها و اطلاعات توریستی - روسیه
آفتاب
دیدنی‌ترین مناطق روسیه
http://www.travel2russia.com
تاریخچه‌ی کشور روسیه
http://www.whererussia.com