> کشورها و اطلاعات توریستی - لائوس
آفتاب
معرفی هتلها ومکان های دیدنی کشور لائوس
http://www.visit-laos.com/
دانشگاه بین المللی کشور لائوس
http://www.canpub.com/nuol/
سفارت لائوس در آمریکا
http://www.laoembassy.com