> کشورها و اطلاعات توریستی - تاجیکستان
آفتاب
جاذبه های توریستی
http://www.traveltajikistan.com/
رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان
http://www.rayzani.online.tm/