> بهداشت و درمان - دارو و صنایع دارویی
آفتاب
شرکت ایرانی توزیع کننده دارو از طریق اینترنت
http://www.noskheh.com
دکتر محمد حمید فریدزادگان
http://www.daroosazan.com
داروهای آرام‌بخش
http://www.na.org
شرکت دارویی (Pfizer)
http://www.pfizer.com
انجمن ملی داروسازی
http://www.pharmacy.org
مجله‌ی داروسازی
http://www.pharmacytimes.com
بحث و بررسی ۲۱دارو
http://www.rxlist.com
دکتر پریسیما سعیدی
http://www.drsaeidi.com
محصولات پاک سمن
http://www.paksaman.com/nindex(f).htm
مدیکال نت
http://www.medicinenet.com
اطلاعات دارویی ایران
http://www.irdrug.com/
شرکت پخش دارویی مکتاف
http://www.mctough.com
مرکز دارویی نور
http://www.noorpharma.com/Default.htm
شرکت دارویی اکسیر
http://exir.co.ir
دکتر جهانگیر الیاسی بختیاری
http://www.dreliasi.com
شرکت داروسازی ابوریحان
http://www.aburaihan.com/default.aspx
شرکت داروسازی تولید دارو
http://www.toliddaru.com/persian
تولید کننده داروهای باروری آمریکا (خارجی)
http://www.asrm.org
انجمن دارویی امریکا
http://www.ama-assn.org
صادرات صنایع دارویی ایران (فارمیکو)
http://www.pharmieco.com
انجمن داروسازان زن آمریکا (خارجی)
http://www.amwa-doc.org
موسسه تحقیقات واکسن و سرم رازی
http://www.rvsri.com
مکمل‌های دارویی چیتوتک
http://www.chitotech.com
شرکت داروسازی سبحان
http://www.sobhanpharma.com
شرکت بهستان دارو
http://www.behestandarou.com
شرکت داروسازی ثامن
http://www.samenco.com
پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
http://www.imp.ac.ir
مرکز اطلاعات دارویی ایران
http://www.pharmiran.com
تامسون
http://scientific.thomson.com