آفتاب
مرکز تولیدکننده و سازنده‌ی جواهرات
http://www.ortak.co.uk
مجموعه‌ای از جواهرات اسکاتلندی
http://www.scottish-jewellery.co.uk
عتیقه‌جات
http://www.icollector.com
بورس طلاجات
http://www.kitco.com
فروشگاه طلا و جواهر
http://www.rfjewelry.com
فروشگاه طلا و جواهر
http://www.ciodo.com