آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های سیرک

نمایش ۱ تا 25 از ۵ مقاله

این سایت مربوط به شرکت شانگ‌های چین می‌باشد که در زمینه‌ی سیرک وارائه‌ی حرکات آکروباتیک فعالیت می‌نماید. این شبکه ضمن معرفی آن و ارائه‌یاطلاعاتی نسبت به چگونگی تهیه‌ی بلیط و زمان برگزاری برنامه‌ها ، به نمایش برخیحرکات آکروباتیک این مرکز می‌پردازد.این سایت متعلق به سازمان سیرک جوانان در امریکا می‌باشد که به ترویج و افزایش میزان مشارکت جوانان در هنر سیرک مشغول است. هم‌چنین راهنمایی از: کتب ، فیلم‌های ویدیویی و سازمان‌های سیرک جوانان را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

این سایت محل ارائه‌ی سرگرمی‌های شبکه‌ی اینترنتی در زمینه‌ی سبک و شیوه‌ی سیرک می‌باشد که به معرفی این هنر و ترکیب آن با کمدی کلاسیک می‌پردازد. با دنبال کردن صفحات این شبکه سفری به دنیای هنر و جادو خواهید داشت و اطلاعاتی در زمینه‌ی رقاصان ، آکروبات‌کاران و مباحثی از این قبیل به دست می‌آورید.این سایت مربوط به سیرک است که به ارائه‌ی سرگرمی‌های جالبی از قبیل ، دلقک‌ها و عملیات سیرک می‌پردازد. هم‌چنین هنرنمایی حیوانات سیرک را به نمایش گذارده و نحوه‌ی محافظت از آنها را به کاربران آموزش می‌دهد.نمایش ۱ تا ۲۰ از ۵ مقاله