آفتاب
مجموعه‌ای از فرش‌های قدیمی و ارزشمند ایرانی
http://www.iransrose.com
اطلاعاتی در خصوص فرش های ایرانی
http://www.oldcarpet.com
صادرات فرش ایران
http://www.persiancarpetexport.com/
فرش‌های دست بافت ایران و تجار فرش
http://www.centercarpet.com
فر‌ش‌ها و قالیچه‌های دست بافت ایرانی
http://www.pakpersianrugs.com
پایگاه علمی پژوهشی فرش ایران
http://www.rugart.org
فرش های ایران، افغانستان ،هند و پاکستان
http://www.caspiancarpets.com
سایت اطلاع رسانی فرش ایران
http://www.carpetour.com/fa/index.asp
فرش سبحانی
http://www.sobhanicarpet.com
فرش سهند
http://www.sahandcarpet.com
فرش اصفهان
http://www.esfahan-carpet.com
گالری فرش مرتضوی
http://www.mortazavy.com
گالری زیبا خانوم
http://www.zibakhanoum.com
فرش گلبافت طلایی
http://www.golbaftcarpet.com
تک کارپت
http://www.takcarpet.com
فرش صدیقی
http://www.sadighicarpet.com
شرکت بازرگانی کاویانی
http://www.kavshop.ir/fa
شرکت تولیدی اتیکت گلایل
http://www.glayol-label.com
ماهریس
http://www.mahriscarpet.com
اتحادیه فرش دستبافت ایران
http://www.persiancarpetassociation.com/