آفتاب
نقاشی تزئینی
http://www.decorativepainters.org
نقاشی مینیاتور
http://www.paintingclinic.com
نقاشی روی سفال
http://www.cajun.net
فنون نقاشی
http://www.johnlovett.com
کارهای هنرمند نقاشی به نام لوری روبل
http://www.laurierubell.com
آخرین اخبار هنری و کارهای جدیدهنرمندان
http://www.passionforpaint.com
اخبار هنر نقاشی
http://www.raymarart.com
نقاشی با آبرنگ
http://www.watercolortalk.com
هنر شرق
http://www.arteast.ir
آثار فریدون رسولی
http://www.rassouli.com
گالری نقاشی الهه
http://www.elahe.net/index_fa.php
گالری مداد
http://www.medad.dk
نقاش ایرانی مرتضی
http://www.morteza.org
نقاشیهای سلطنتی ایرانی
http://www.middleeastuk.com
نقاشی مریم جواهری
http://www.maryamjavaheri.com
نقاشیهای استاد محمود فرشچیان
http://www.farshchianart.com
نقاشی هادی فراهانی
http://www.hadifarahani.com
سایت مینو امامی
http://www.minooemami.com
سایت زنده
http://www.zende.org
گالری شریفی
http://www.sharifigallery.com
سایت نقاشی و طراحی فیگوراتیو
http://www.figurativedrawing.com
علیرضاصدقدار
http://www.alirezasadaghdar.com
سایت شخصی گلشن اسماعیل قربانی نژاد
www.golshanart.com
گالری نقاشی رنگ به رنگ
http://www.rangberang.ir
نقاشی های استاد آفرینش
http://www.iranell.com/
گالری نقاشیهای منچوهر توانفر
www.mtavanfar.com
آفرینش
www.afarinesh.us