> ورزش - ژیمناستیک
آفتاب
فدراسیون بین‌المللی ژیمناستیک
http://www.fig-gymnastics.com
نمایش آکروباتیک ، قویترین زنان جهان و حرکات موزون ورزشی
http://disc.server.com