> ورزش - ورزشهای قدرتی
آفتاب
اطلاعاتی در زمینه‌ی ورزش‌های سنگین
http://www.bodytechusa.com
سازمان ورزش‌های قدرتی
http://www.isapower.tv
فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری
http://www.iwf.net