آفتاب
شرکت Spokane Software
http://www.sssonline.com
پرورش زنبورعسل و بیماریها وافات زنبورعسل
http://www.mellifera.blogfa.com/
راه‌حل‌های بیولوژیکی ومدیریت آب
http://www.ecochem.com
اطلاعاتی درمورد کشاورزی
http://www.reducedtillage.ca/
ابزارآلات کشاورزی
http://www.tillagetools.com/index.html
تجهیزات کشاورزی نیکل
http://www.nicholstillagetools.com/
مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه مانیتوبا
http://www.umanitoba.ca/
مرکز اطلاعات و تحقیقات زعفران
http://www.iransaffron.org
مرکز اطلاع رسانی صنایع غذایی و کشاورزی ایران
http://www.iranagrofood.com
ایران اگری بیز
http://www.iranagribiz.com
گیاه پزشکی
http://www.javadrazmi.com
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
http://www.sbsi.ir
موسسه تحقیقات پسته ایران
http://pri.ir/index.asp
موسسه تحقیقات برنج کشور
http://www.rrii.ir
ریز کشت
http://www.rizkesht.com/
مجله کشاورز جوان
http://www.k-javan.mihanblog.com
لینک مهندسان کشاورزی
http://agrilink.blogsky.com/
مهندسی کشاورزی ـ باغبانی
http://baghbanigroup.mihanblog.com/
مهندسی کشاورزی ـ آب
http://sinab84.ir/
مدیریت کشاورزی
http://www.agrimanager.blogsky.com
دوستان تو اینجا هستنند
http://www.dahio.com/
مرکز عکسهای کشاورزی
http://www.photofarmer.blogfa.com/
پوتوگروپ
http://photocrop.blogspot.com/
حیات نوین
http://www.hayatnovin.com/
کشاورزی و منابع طبیعی
http://www.blogs.agr.ir/
مجموعه سایتهای وزارت جهاد کشاورزی
http://www.lailatolgadr.ir/
بانک جامع اطلاعات استان یزد
http://www.yazd.biz/
سایت دانشکده کشاورزی
http://www.agrisina.ir/
کنگره بین المللی اطلاع رسانی
http://www.agrisis.org/main.asp
جهاد کشاورزی استان کرمان
http://www.kermanagrijahad.ir/
آچار فرانسه
http://weblog.shaar.com/
سایت بانک کشاورزی
http://forum.irchatan.com/
سایت مهندسی آب
http://sular.ir/
فرگشت( توسعه )
http://www.fargasht.com/2007/03/
دالین سبز فارس
http://www.dalin.ir/
مهندس
http://www.mohand.es/
کشاورزی
http://www.keshavarzi.com
سازمان جنگاها و مراتع و آبخیزداری کشور
http://www.frw.org.ir
معاونت امور برنامه ریزی و اقتصادی
http://dpe.agri-jahad.ir
الونیفارمر
http://www.alonefarmer.blogfa.com
سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی
http://www.areo.ir
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی
http://www.agriservices.ir
وزارت جهاد کشاورزی
http://www.agri-peri.ir
صندوق حمایت از سرمایه گذاری
http://www.sfida.ir
عناصر ماکرو ، عناصر میکرو نیز محصول و کیفیت آن
www.agri.uni.cc
تولید کننده ماشین آلات و ادوات کشاورزی
http://www.imt.co.ir