> اطلاعات عمومی - کار ‌و کاریابی
آفتاب
نشریه‌ی Anarcho Syndicalist
http://flag.blackened.net
جامعه‌ی کارگران صنعتی
http://www.iww.org
انجمن دموکراتیک زنان و مردان کارگر
http://www.laneiww.org
فرصت‌های شغلی در کشور آمریکا
http://www.naruc.org
تئوری مارکسیست ،آنالیزهای اقتصادی
http://www.newyouth.com
شرکت کاریابی GIS Jobs
http://careers.geocomm.com
كمیته ملی كار آمریکا (NLC)
http://www.nlcnet.org
مؤسسه كاروتحقیقات اجتماعی شیکاگو (CLCR)
http://www.clcr.org/index.php
مؤسسه كار کشور كره (KIL)
http://www.kli.re.kr
سیستم تبلیغات کلیکی برای همه هر کلیک 600 ریال
http://www.oxinads.com/?a=10051
شبکه‌ی جهانی اطلاعات شغلی
http://www.academploy.com
فرصت های شغلی در کالج‌ها و مراکز فرهنگی
http://www.actuaryjobs.com
استخدامی در رشته‌ی معلمی
http://www.eteach.com
اطلاعاتی در زمینه‌ی استخدام
http://www.hireed.net
استخدام نیروهای تازه و کارآمد
http://www.jobs.ac.uk
جستجوی کار برای دانش‌آموزان پایان دوره‌ دبیرستان
http://k12jobs.com
بانک اطلاعاتی در خصوص مشاغل معلمی
http://www.teachwave.com
بهترین شغل‌ها در شهرهای بزرگ
http://www.developers.net
مؤسسه توسعه كارآفرینی ملی کانادا (NEDI)
http://www.nedi.ca
مشاغل ملی برای هر نوع ائتلاف در آمریکا (NJFAC)
http://www.njfac.org
مؤسسه حقوق كار انگلستان (IER)
http://www.ier.org.uk
كمیسیون روابط كار (ایرلند) (LRC)
http://www.lrc.ie
كنفدراسیون جهانی كار بلژیک (WCL)
http://www.cmt-wcl.org
مؤسسه كارآفرینی و خلاقیت آمریكا (IEI)
http://sbm.temple.edu/iei/
مؤسسه جهانی كارآفرینی (GEI)
http://www.gcase.org
مؤسسه كار کشور ژاپن (JIL)
http://www.jil.go.jp/english/index.html
شبکه اطلاع رسانی بازار کار
http://www.jobiran.com
جستجوی رزومه
http://itjobs.ir
مشاورین کارآفرین آزمون
http://www.agahjobs.com
کار آفرینی
http://www.karafarini.gov.ir
بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران
http://www.118asnaf.com
یو 24
http://u24.ir
باشگاه کار
http://www.bashgahkar.ir
کاریابی تخصصی کارجویان
http://www.jobcenterinc.com