آفتاب
فن آوران مادون قرمز
http://www.ir-tc.com
مرجع مهندسی شیمی
http://www.echemica.com/index.php
شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی
http://www.shana.ir
پایگاه گاز Bord Gáis Eireann
http://www.bordgais.ie
پایگاه انتقال گاز Calor
http://www.calorgas.ie
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
http://www.npc-rt.ir
مدیریت و کنترل پروژه
www.miamisys.com
شرکت صنایع پتروشیمی
http://www.sepidazaran.com
امور بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی
http://www.npchse.net
شرکت پتروشیمی کارون
http://www.krnpc.com
پژوهشگاه صنعت نفت
http://www.ripi.ir/fa
نفت و گاز ایران
http://www.iranoilgas.com
پایگاه اطلاع رسانی شرکت گاز استان مرکزی
http://www.nigc-mpgc.ir
گروه فناوری اطلاعات
http://www.itokgroup.com
شرکت نفت پارس
http://www.parsoilco.com
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
http://www.nisoc.com
شرکت کلر پارس
http://www.chlorpars.com
شرکت طراحی مهندسی آریانا شرق
http://www.assaluyeh.com
شرکت فناوری نوین نیرو
http://www.novin-niroo.com
شرکت ملی حفاری ایران
http://www.nidc.ir
شرکت نفت ایرانول
http://www.iranol.ir
گرین پاور ایران
www.greenpower.ir
شرکت مهندسی پناه ساز ایران
www.panahsaz.com