> تجارت - حسابداری ‌و ‌حسابرسی
آفتاب
سازمان حسابداری و سرمایه گذاری
http://afbc.org
انجمن حسابداران صاحب امتیاز
http://www.acca.co.uk
اصول حسابداری
http://www.accountingeducation.com
مرکز ارائه‌کننده‌ی تسهیلات حسابداری در امریکا
http://www.aicpa.org
سمینارهای حسابداری عمومی
http://www.ais-cpa.com
انجمن زنان حسابدار مورد تأیید امریکا
http://www.awscpa.org
شرکت Agilecor
http://www.agilecor.com
نرم‌افزارهای حسابداری
http://www.dyna-quest.com
دفتر حسابرسی عمومی ایالات متحده
http://www.gao.gov
انسیتوی حسابداران دارای امتیاز انگلیس و ولز
http://www.icaew.co.uk
انجمن CPAs ایالت نیویورک
http://www.nysscpa.org
شرکت Peachtree
http://www.peachtree.com
مرکز حسابداران شرکت‌های بازرگانی کوچک
http://www.smallbizaccountants.com
مرکز CPE ارائه‌کننده‌ی برنامه‌های آموزشی
http://www.westerncpe.com
ماشین آلات محاسباتی
http://www.come.tum.de
جامعه حسابداران رسمی ایران
http://www.iacpas.org
سیستم حسابداری سامان
http://www.samansoft.com
سازمان حسابداری CICA (خارجی)
http://www.cica.ca
شرکت ایران یاسا
http://www.iranyasa.com
تالیف و ترجمه کتب جدید حسابرسی و مدیریت
http://www.yektatadbir.com
موسسه حسابرسی و حسابداری یکتا تدبیر
http://www.yektatadbir.com/
حسابداری دات کام
http://www.hesabdary.com