> دانشگاه‌های خارجی - کشور اسلواکی
آفتاب
دانشگاهای کشور اسلواکی
http://www.allaboutcollege.com/colleges/europe/slovakia.htm