> دانشگاه‌های خارجی - کشور لوکزامبورگ
آفتاب
دانشگاهای کشور لوکزامبورگ
http://www.allaboutcollege.com/colleges/europe/luxembourg.htm